RECURSOS DE ACCESIBILIDADE

A accesibilidade é unha característica dun espazo, ben ou servizo, que fai posible que calquera persoa poida facer uso del de maneira autónoma, independentemente das súas características físicas, sensoriais ou intelectuais.

Como referentes especializados, o servizo de accesibilidade cognitiva da Federación Autismo Galicia, ten como obxectivo a creación de contornas accesibles a través da aplicación de medidas que favorezan a comprensión de información e utilización de espazos e servizos por parte das persoas con TEA.