QUE OFRECE O SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA?

Como referentes especializados, o servizo de accesibilidade cognitiva da Federación Autismo Galicia, ten como obxectivo a creación de contornas accesibles a través da aplicación de medidas que favorezan a comprensión de información e utilización de espazos e servizos por parte das persoas con  TEA.

Co desenvolvemento destas medidas tanto en espazos públicos como privados, este servizo convértese á súa vez nunha fonte de sensibilización sobre a realidade das persoas con  TEA.  

En que podemos axudarte?

Na avaliación das necesidades e barreiras cognitivas do espazo que queres transformar.

Na sinalización dos teus espazos, bens e servizos mediante a sinalética con pictogramas ARASAAC, que facilitan ás persoas con dificultades cognitivas e de comunicación a súa comprensión.

Formándote para mellorar a túa comunicación e a interacción social, no caso de que pola túa actividade profesional ou persoal, teñas relación ou trato con persoas con TEA.

Asesorándote na mellora de medidas que faciliten a accesibilidade cognitiva das persoas

Ofrecéndote materiais que faciliten ás persoas con TEA a comprensión de procesos, normas ou actividades.

Na elaboración de publicacións e recursos en lectura fácil.

«A accesibilidade cognitiva abarca todas aquelas estratexias que axudan a que as persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes, entre as que están as persoas con  TEA, poidan acceder á información e procesala para utilizala na súa adaptación ao medio.«