PROXECTO 1 DE 100 PLUS

O proxecto 1 de 100 Plus, está destinado a superar barreiras cognitivas e comunicación social que obstaculizan o desenvolvemento autónomo da persoa con trastorno do espectro do autismo, nos servizos e centros que realizan o apoio terapéutico as súas necesidades nos contextos sociosanitarios.

VERTICAL acc Cognitiva 1de100

O proxecto 1 De 100 Plus está subvencionado pola Deputación da Coruña, e xorde a raíz da proposta da Federación Autismo Galicia para a mellora da accesibilidade cognitiva nas contornas.

Subvencionado pola Deputación da Coruña.