XA SON ACCESIBLES

Na nosa labor por contribuír á creación de espazos accesibles, a Federación Autismo Galicia desenvolve dende o ano 2013 o Programa de Accesibilidade Cognitiva, converténdonos en referentes especializados na materia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ó longo de todos estes anos, a Federación Autismo Galicia colocou máis de 11.000  pictogramas, tanto en espazos públicos como privados dos diferentes ámbitos educativo, social e sanitario, acompañados sempre de accións formativas sobre Trastorno do Espectro do Autismo e Accesibilidade Cognitiva.

No ano 2020, tómase a decisión de transformar o programa nun servizo.  Este servizo está formado por persoal especializado en materia de trastorno do espectro do autismo e coñecemento específico en accesibilidade cognitiva aplicada ao mesmo.

Este servizo constitúese no marco de colaboración entre a rede asociativa da entidade sendo garantía de homoxeneidade na aplicación de medidas de accesibilidade cognitiva na Comunidade Autónoma de Galicia.

Las personas autistas tienen un poco más fácil moverse por Cee.

El centro de salud de San José instala pictogramas para niños con autismo.

El colegio de A Silva tendrá pictogramas para los alumnos con autismo.

El Ayuntamiento de Sada se une al Proyecto de Accesibilidad Cognitiva de Autismo Galicia.

El Parlamento instalará pictogramas adaptados a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista.

Tomiño coloca más de 700 pictogramas en los colegios para el alumnado con TEA.

Para a realización destes proxectos, a Federación Autismo Galicia conta coa colaboración de: