OLLANDO Ó FUTURO

Recollido o anterior como folla de ruta, consideramos que con este proxecto, estamos a transmitir coñecemento sobre accesibilidade cognitiva e as necesidades dos cidadáns con características diversas, que deben ser tidas en conta en todos os aspectos da vida dentro da sociedade.

Promovemos a divulgación das boas prácticas nesta materia, fomentando que, por medio de diferentes servizos de atención, esténdase o coñecemento sobre as medidas de mellora que os servizos de saúde deben incorporar sucesivamente ata que a accesibilidade –e a accesibilidade cognitiva máis concretamente- sexa realmente universal e estea ao alcance de todas as persoas.

Así tamén, consideramos que este proxecto suma como aportación extra á estratexia de mercado para os servizos de atención sanitaria,  aportando un valor engadido a súa atención e aos seus produtos e servizos para os/as usuarios/as. Fomentamos unha mellora na accesibilidade cognitiva e no emprego de medidas específicas da mesma dentro das contornas sociosanitarias.