NECESIDADES

Testemuño en primeira persoa: Familiar de persoa con TEA María del Carmen Furelos.

Cales son as principais dificultades do meu fillo?

Mari Carmen Furelos, é a nai de Carlos, un adulto con Trastorno do Espectro do Autismo. Ambos, xunto ao seu marido e pai respectivamente, residen en Santiago de Compostela, e ao igual que o resto da poboación, tamén facen uso do comercio de proximidade da cidade.

Pero é certo que as persoas con TEA poden facer uso do comercio do mesmo xeito que o resto da poboación?

Durante a entrevista realizada a Mari Carmen, destaca detalles moitas veces imperceptibles para nós, pero que dificultan neste caso ao seu fillo realizar un acto tan cotiá como é ir a mercar.

“Non lle gustan as filas, nin tampouco o ruído”. Estes son os principais motivos polo que o acto de mercar faise máis complicado para Carlos. No caso concreto dos comercios de roupa, “os vestiarios son moi pequenos, e non podo entrar co meu fillo para axudarlle”.

Para a detección das necesidades e co obxectivo de conseguir que os comercios sexan accesibles, realizáronse unhas enquisas nas que participaron as persoas con TEA e as súas familias das Asociacións Federadas da área de influencia de Santiago de Compostela, ASPERGA e ASPANAES, e os comerciantes da Fundación Santiago Centro.

Sabedes cales son as principais necesidades das persoas con TEA cando van a un comercio?

Na comunicación e interacción social:

 • O uso dunha linguaxe máis clara, concisa e sinxela, por parte dos comerciantes.
 • Dáme máis tempo á hora de elaborar unha resposta.
 • Necesito habilidades comunicativas, para poder preguntar por un produto ó comerciante.
 • Resúltame difícil a toma de decisións, á hora de elixir entre diferentes opcións.
 • Teño dificultades á hora de pagar.
 • Ás veces me distraio cos ruídos ou a música de fondo, nalgunhas ocasións, me molesta.

Nos espazos: 

 • Se os espazos e produtos están sinalizados con debuxos, fotografías ou pictogramas, poderei ser máis autónomo na miña compra.
 • Se os produtos están ordenados, os encontrarei máis facilmente.
 • Podes poñer marcas no chan, ou indicacións nas paredes, así terei mellor orientación.
 • Con carteis en lectura fácil, entenderei mellor o que me queres dicir.
 • Se poñes o prezo xunto aos produtos, será máis fácil para min.
 • Non é necesario que teñas a música “a todo volume”.

Non só as persoas con TEA teñen necesidades, cales son as necesidades das súas familias?

 • Gustaríanos que existira unha maior sensibilización por parte dos comerciantes, sobre o colectivo de persoas con TEA.
 • Máis paciencia coas persoas con TEA e coas súas características.
 • É necesario proporcionar máis información ós comerciantes, que lles permita coñecer mellor as características das persoas con TEA.
 • Sería moi útil a instalación de medidas de accesibilidade cognitiva nos comercios, como apoios visuais (debuxos, fotografías ou pictogramas) ou carteis en lectura fácil que permitan o desprazamento e a compra autónoma por parte das persoas con TEA.

Os comerciantes, tamén nos trasladan as súas necesidades:

 • Gustaríanos coñecer outros tipos de accesibilidade, como a cognitiva e a sensorial, a parte da arquitectónica.
 • A falta de sensibilización co colectivo de persoas con TEA, face que non teñamos en conta algúns aspectos como respectar os seus tempos de resposta, o ritmo de fala ou o seu espazo persoal.
 • Descoñecemos se as persoas con TEA utilizan ou non o noso comercio.
 • Gustaríanos ter coñecemento dalgunhas pautas, para conseguir unha comunicación eficaz coas persoas con TEA.
 • Consideramos importante ter información e coñecemento sobre as necesidades das persoas con TEA.

E as necesidades dos seus comercios:

 • Aplicación de medidas de accesibilidade cognitiva que faciliten atopar o comercio e entrar no mesmo.
 • Utilización de apoios visuais, como debuxos, fotografías ou pictogramas, que faciliten ás persoas con TEA atopar os produtos.
 • Distribución ordenada dos produtos que facilite ás persoas con TEA atopalos.
 • Contar cun mobiliario adecuado, como un mostrador transparente, que permita ver á persoa o que hai no seu interior.

Proxecto TEAtende subvencionado pola Deputación da Coruña