MEDIDAS DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA

MEDIDAS EN ACCESIBILIDADE COGNITIVA PARA OS COMERCIOS

Falamos coa comerciante NATALIE BUDIÑO, PROPIETARIA DE “OS MUNDOS DE CARLOTA”

Como comerciante, como podo facilitar a accesibilidade cognitiva no meu comercio?

Natalie Budiño, é a propietaria da librería “Os mundos de Carlota”, e tras o asesoramento ofrecido polas técnicas da Federación, ten claro como facilitar o acceso e o uso do seu comercio ás persoas con TEA, a través de medidas de accesibilidade cognitiva tan sinxelas como estas: “sinalización dos espazos, distribución ordenada de los produtos e ter unha boa iluminación para que todas os clientes se sentan cómodos”.

Á hora da comunicación, Natalie tamén o te claro: “unha maneira da falar tranquila e pausada, o uso dunha linguaxe sinxela e dar máis tempo a quen o necesite”, son aspectos fundamentais para ter unha boa comunicación e interacción coas persoas con TEA.

Considérase que un comercio conta coas medidas de accesibilidade cognitiva necesarias, cando todas as persoas poden acceder á información e facer uso do mesmo dun xeito autónomo.

Como podes facer que o teu comercio tamén sexa accesible?

 • Distribúe os produtos dunha forma ordenada.
 • Evita cambios na distribución dos produtos.
 • Sinaliza con apoios visuais, os produtos por categorías.
 • Utiliza una sinalética clara: pictogramas, imaxes, cores.
 • O material da sinalética debe ser mate, para evitar que reflicte.
 • Utiliza lectura fácil nos teus carteis.
 • A letra dos carteis debe ser facilmente lexible.
 • Pon os carteis a unha altura adecuada (120cm – 150cm).
 • Dispón de mobiliario transparentes para que a persoa vexa o que hai no seu interior.

Evita unha sobreestimulación sensorial:

 • Dispón dunha boa iluminación no comercio.
 • Elimina os elementos que poden distraer a atención ou provocar malestar nas persoas con TEA como ruido ou música de fondo.
 • Coida a climatización do teu local.

Como podes mellorar a túa comunicación coas persoas con TEA?

 • Diríxete á persoa que fala e non ó seu acompañante.
 • Utiliza unha linguaxe clara e sinxela.
 • Utiliza unha linguaxe adecuada a súa idade, non infantilizado
 • Fala dunha forma pausada.
 • Realiza preguntas claras e directas.
 • Escoita con paciencia e deixa tempo para responder.
 • Non te anticipes finalizando a súa mensaxe.
 • Non é necesario falar nun tono máis elevado.
 • Asegúrate que comprende o que dis.
 • Senón entendeu algo, repíteo doutra forma.
 • No caso de que a persoa utilice axudas técnicas, non debes manipulala sen o seu permiso.

Proxecto TEAtende subvencionado pola Deputación da Coruña