MEDIDAS EN ACCESIBILIDADE COGNITIVA

As farmacias como puntos sanitarios de cercanía

As farmacias son puntos sanitarios de cercanía onde xúntase diversidade de perfís de xente a diario: tanto maiores, como novos, como estranxeiros, persoas con dificultades, etc., polo que unha visión dende a transformación accesible cognitivamente da contorna, será beneficiosa para toda a cidadanía, proporcionando un servizo de calidade — maior capacidade e autonomía de vida— e o máis axeitado ás necesidades de cada un.

A comprensión facilitada das contornas onde as persoas viven, conviven e realizan certas actividades benefician non só ás persoas con discapacidade –intelectual ou do neurodesenvolvemento-, ou con diversas dificultades a nivel xeral, senón tamén persoas maiores que teñen déficits cognitivos e de comprensión que lles poden levar a non comprender as contornas que non lles son familiares, ou mesmamente, os estranxeiros que descoñecen o idioma do sitio no que se atopan, por exemplo.

Como podes facer que o teu comercio tamén sexa accesible?

 • Distribúe os produtos dunha forma ordenada.
 • Evita cambios na distribución dos produtos.
 • Sinaliza con apoios visuais, os produtos por categorías.
 • Utiliza una sinalética clara: pictogramas, imaxes, cores.
 • O material da sinalética debe ser mate, para evitar que reflicte.
 • Emprega lectura fácil nos teus carteis.
 • A letra dos carteis debe ser facilmente lexible.
 • Pon os carteis a unha altura axeitada (120cm – 150cm).
 • Dispón de mobiliario transparente para que a persoa vexa o que hai no seu interior.
 • Evita unha sobreestimulación sensorial:
 • Dispón dunha boa iluminación no comercio.
 • Elimina os elementos que poden distraer a atención ou provocar malestar nas persoas con TEA como ruído ou música de fondo.
 • Coida a climatización do teu local.

Como podes mellorar a túa comunicación coas persoas con TEA?

 • Diríxete á persoa que fala e non ó seu acompañante.
 • Emprega unha linguaxe clara e sinxela.
 • Utiliza unha expresión axeitada a súa idade, non infantilizado.
 • Fala dunha forma pausada.
 • Realiza preguntas claras e directas, sen dobres sentidos.
 • Escoita con paciencia e deixa tempo para responder.
 • Non te anticipes finalizando a súa mensaxe.
 • Non é necesario falar nun ton máis elevado.
 • Asegúrate que comprende o que dis. Repítelle reformulando o discurso.
 • Se a persoa non entendeu algo, repíteo doutra forma adaptándote a ela.
 • No caso de que a persoa utilice axudas técnicas, non debes manipulalas sen o seu permiso.

Subvencionado pola Deputación da Coruña.