A QUEN ESTÁ DIRIXIDO?

A accesibilidade cognitiva, a quen beneficia?

O feito de que diferentes espazos da túa cidade, conte con medidas de accesibilidade cognitiva, permitirá acceder e facer uso do mesmo a unha gran variedade de persoas:

  •  Persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.
  • Persoas con discapacidade intelectual.
  •  Persoas con discapacidades sensoriais (auditivas, visuais).
  •  Persoas con trastornos na linguaxe.
  • Persoas que non saben ler.
  • Persoas maiores.
  • Nenos e nenas.
  • Persoas estranxeiras que non coñecen o idioma.