ACCESIBILIDADE COGNITIVA

A SUPERACIÓN DAS BARREIRAS DIARIAS

A accesibilidade cognitiva comprende, todas aquelas estratexias que axudan a que as persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes (entre as que se atopan as persoas con TEA) poidan acceder axeitadamente á información e procesala, empregándoa na súa adaptación ao medio, acadando así maior autonomía e independencia no seu día a día.

“A accesibilidade cognitiva está recoñecida como un dereito universal das persoas, polo que se aplica ás persoas con e sen discapacidade”. Art.9 da Convención de Dereitos de Persoas con Discapacidade aprobado na Asemblea Xeral da Organización de Nacións Unidas o 13 de decembro de 2006, ratificado e en vigor en España dende o 30 de marzo de 2007.

A accesibilidade cognitiva é un campo de recente expansión en beneficio das persoas con discapacidade intelectual ou do neurodesenvolvemento, como o trastorno espectro do autismo.

Cando falamos de accesibilidade cognitiva, facemos referencia ás capacidades cognitivas relacionadas có procesamento da información da nosa contorna –social e espacial-, é dicir: os procesos neurolóxicos que afectan ó desenvolvemento relacional e perceptivo dunha persoa, que repercuten na atención, percepción, memoria, resolución de conflitos, comprensión, ou habilidades sociais e comunicativas.

“A discapacidade resulta da interacción entre as persoas con deficiencias e as barreiras debidas ás actitudes e as contornas”. Convención sobre os Dereitos Humanos de Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas.

ACCESIBILIDADE: UN CONCEPTO MÁIS AMPLO

O NOSO TRABALLO EN ACCESIBILIDADE COGNITIVA

QUE OFRECE O SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA? 

O noso SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA da Federación Autismo Galicia, en actuación xunto á Rede de Accesibilidade (conformada por asociacións pertencentes á FAG), parte dende una metodoloxía de traballo en rede: coordinación e estandarización de métodos e actuacións de traballo validadas.

Como referentes especializados, o SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA da Federación Autismo Galicia, temos como eixes a creación e mellora de contornas accesibles por medio da aplicación de medidas, ferramentas e formación específica en accesibilidade cognitiva, ó tecido sociocomunitario dos ámbitos: social, educativo e sanitario.

COMO O FACEMOS?

Favorecemos a adquisición e comprensión da información igualitaria, tanto por parte das persoas con TEA e demais usuarios dos mesmos con algunha necesidade cognitiva, como polo resto das persoas; tamén, impulsamos ó emprego e adecuación dos espazos, bens e servizos da contorna como elemento de impulso na autonomía e autoxestión persoal.

Incidimos na sensibilización social, como o eixe principal que vertebra a participación sociocomunitaria das persoas con trastorno do espectro do autismo, e demais cidadáns de pleno dereito.

XA SON ACCESIBLES

COÑECENDO O TEA

O TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

O Trastorno do Espectro do Autismo (TEA), é un trastorno do neurodesenvolvemento, que acompaña á persoa durante toda a súa vida. 

Os síntomas son innatos, presentes dende a infancia, maila que poden non ser percibidos ata unha idade máis avanzada, aflorando de súpeto cando as demandas da contorna son superiores ás capacidades de resposta dos individuos.

As manifestacións clínicas do TEA, así como as súas capacidades intelectuais e lingüísticas, poden variar moito entre as persoas que o presentan. Malia isto, todas as persoas con TEA, presentan unhas características similares en dúas áreas concretas do desenvolvemento neurolóxico e do funcionamento inter e intrapersoal:

  • Déficit persistente na comunicación e na interacción social nos diversos contextos.
  • Patróns de inflexibilidade de comportamento e pensamento.

QUE É O AUTISMO?

Contacto

Queres mellorar a túa contorna e facela máis accesible cognitivamente?

Non deixes pasar a oportunidade de mellorar a túa contorna facéndoa máis amigable para todos/as. Infórmate sen compromiso no noso SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA.

Podes escribirnos por vía electrónica, pinchando no seguinte enlace ó FORMULARIO ou, no correo electrónico:  accesibilidade@autismogalicia.org

Se prefires falar con nós por teléfono, no noso número de contacto 981 589 365 estaremos encantados de atenderte dun xeito máis directo.