“O BARRIO ACCESIBLE: COMERCIO TEATENDE”

«Nunca dubides que un pequeno número de cidadáns compremetidos, pode cambiar o mundo. De feito, só iso pode logralo». Margaret Mead, antropóloga cultural.

O obxectivo do proxecto “O barrio accesible: comercio TEAtende”, é a detección das necesidades que as persoas con TEA e as súas familias, atopan no comercio de proximidade da Cidade de Santiago de Compostela, así como as necesidades dos comerciantes para converter os seus comercios, nun comercio accesible.

O fin último do proxecto, é que as persoas con TEA e outros colectivos de persoas, con procesos cognitivos diferentes, poidan facer uso dos servizos que ofrece a comunidade, dun xeito autónomo.

FORMULARIO: SOLICITA AS TÚAS RECOMENDACIÓNS

Es comerciante da cidade de Santiago de Compostela? Dende a Federación Autismo Galicia elaboramos un formulario para que nos axudes a coñecer as túas necesidades.

Dende o proxecto “O barrio accesible: comercio TEAtende”, a  Federación Autismo Galicia queremos seguir coñecendo as necesidades sobre accesibilidade cognitiva no teu comercio e  as túas necesidades na comunicación, trato e interacción coas persoas con TEA.

Con esta finalidade, dende a Federación elaboramos un formulario que poderás responder axudándonos a coñecer as túas necesidades, para poder elaborar unha resposta axustada ás mesmas.

Proxecto TEAtende subvencionado pola Deputación da Coruña

ACCESIBILIDADE COGNITIVA

A accesibilidade cognitiva abarca todas aquelas estratexias que axudan a que as persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes, entre as que están as persoas con  TEA, poidan acceder á información e procesala para utilizala na súa adaptación ao medio. 

ACCESIBILIDADE: UN CONCEPTO MÁIS AMPLO

COMO O FACEMOS?

XA SON ACCESIBLES

“A discapacidade resulta da interacción entre as persoas con deficiencias e as barreiras debidas ás actitudes e as contornas”. Convención sobre os Dereitos Humanos de Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas.

COÑECE O TEA

O Trastorno do Espectro do Autismo (TEA), é un trastorno do neurodesenvolvemento, que acompaña á persoa durante toda a súa vida. 

Os síntomas, están presentes dende a infancia, aínda que poden non presentarse ata unha edade máis avanzada, cando as demandas da contorna son superiores á capacidade de resposta dos nenos e nenas.

As manifestacións clínicas do TEA, así como as súas capacidades intelectuais e lingüísticas, poiden variar moito entre as persoas que o presentan. Malia isto, todas as persoas con TEA, presentan unhas características similares en dúas áreas do desenvolvemento e do funcionamento persoal:

  • Déficit persistente na comunicación e na interacción social en diversos contextos.
  • Patrones repetitivos e restrinxidos da conducta, actividades e intereses.

QUE É O AUTISMO?

COMO SE DESENVOLVE O SERVIZO DE ACCESIBILIDADE COGNITIVA?

A metodoloxía empregada para levar a cabo o servizo de accesibilidade cognitiva, ten como bases a colaboración e a coordinación entre a Federación Autismo Galicia e o organismo no que levarán a cabo as medidas de accesibilidade cognitiva.

Esta metodoloxía colaborativa e de coordinación, desenvolverase mediante o establecemento de fases, que se dividen en tres bloques fundamentais: planificación, execución e avaliación do servizo. Trátase este, dun servizo activo e dinámico, atopándose sempre en continuo cambio e mellora.

Para facer deste, un mundo máis accesible, faise imprescindible a sensibilización dos diferentes sectores e servizos da nosa sociedade, facéndolles conscientes da necesidade de establecer medidas de accesibilidade cognitiva, que faciliten o acceso e o uso dos servizos, a todas as persoas.

Para iso, a Federación Autismo Galicia reivindica os dereitos das persoas con  TEA e os das súas familias, así como a igualdade de oportunidades educativas, sociais e laborais, converténdose nun referente na concienciación sobre o autismo, da Comunidade Autónoma de Galicia.

Contacto

Se aínda tes algunha dúbida sobre o noso Servizo de Accesibilidade Cognitiva, podes contactar con nós a través do SEGUINTE FORMULARIO, ou se o prefires vía telefónica ou por email.

TELÉFONO: 981 589 365
MAIL INFO: info@autismogalicia.org

SEDE SOCIAL
Rúa Home Santode Bonaval,74
15703 Santiago de Compostela

CENTRO DE RECURSOS
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela